Integritetspolicy

Kraftsam vill behandla dina personuppgifter på bästa möjliga sätt för att skydda din integritet. Vi har alltid aktivt och medvetet arbetat för att datainsamlingen ska ske på ett ansvarfullt och korrekt sätt. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har kan du mejla oss, eller fortsätta läsa nedan.

Mejla oss

Hur vi får dina uppgifter

Alla de personuppgifter som vi har lagrade om dig har du personligen gett oss. Detta händer när du söker en tjänst via oss, eller fyller i ett av våra kontaktformulär för att få mer information om vår verksamhet eller tjänster. I detta avseende måste du också ge samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.


Den information vi samlar in om dig

När du har lämnat in dina uppgifter för olika ändamål kommer de att lagras av oss. Denna information är viktig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, i förhållande till syftet av uppgiftsinsamlingen.


Jobbansökan

Om du söker jobb på Kraftsam kan vi komma att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn och kontaktinformation

 • Uppladdade dokument, CV och personligt brev

 • Utbildning, jobb erfarenheter och andra kompetenser

 • Intervju noteringar

 • Relevanta uppgifter för att utvärdera dig som kandidat till position


Hur du rättar dina personuppgifter

Du har alltid möjlighet att rätta eller komplettera dina personuppgifter i enlighet med artikel 16 i dataskyddsförordningen om du anser att de är felaktiga. Du kan göra detta antingen genom att kontakta oss <mejl>, eller genom att skicka oss ytterligare och uppdaterad information.

Mejla oss

Framtida jobbmöjligheter

När du söker jobb hos Kraftsam har du möjlighet att spara din profil och information för framtida jobbmöjligheter. Vi lagrar dina uppgifter i kandidatdatabasen och kontaktar dig när nya jobbtillfällen dyker upp. För detta ändamål kan vi komma att lagra följande information om dig:

 • Namn och kontaktinformation

 • Uppladdade dokument, CV och personligt brev

 • Utbildning, arbetslivserfarenhet och annan kompetens

 • Intervju noteringar

 • Information relaterat till vår utvärdering av dig som kandidat till tjänsten.

 • Referenser

 • Eventuell Linkedin profil


Hur du raderar dina lagrade personuppgifter

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordning har du olika tillvägagångssätt för att radera eller ändra dina personuppgifter. Du kan börja med att kontakta oss – förklara gärna utförligt varför du anser att vår hantering är felaktig, till exempel kanske du inte längre samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi utreder det och gör korrigeringar utifrån dina önskemål, för att du ska känna dig trygg och nöjd.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt har du rätt att informera en tillsynsmyndighet, i Sverige kan du kontakta intergritetsskyddsmyndigheten. I dem hittar du en blankett som du fyller i och skickar in eventuella klagomål.

Mejla oss

Vilka vi delar dina uppgifter med

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med tredje part. Om du sökt jobb via oss och kommit vidare genom vår rekryteringsprocess kommer dina personuppgifter att överföras till den kund som tagit hjälp av våra tjänster. Det händer också att vi, på grund av svensk lagstiftning, delar dina personuppgifter med svenska myndigheter.


Dina rättigheter till tillgång

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om detta i enlighet med dataskyddsförordningen. Kontakta oss om du vill veta syftet med behandlingen, till vilka tredje parter vi har delat dina personuppgifter med eller om du vill ha en kopia av de personuppgifter vi behandlar.

Mejla oss

Hur vi hanterar förändringar

Om vi gör betydande och bredare ändringar i behandlingen och hanteringen av dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via den e-postadress du har angett. Detta för att samtycka till fortsatt behandling av dina personuppgifter.


Kontakt

Personuppgiftsansvarig hos oss är Kraftsam – Rekrytering & Bemanning AB (organisationsnummer: 559064–9207). Vi arbetar alltid medvetet för att följa den svenska och europeiska dataskyddslagstiftningen. Har du frågor som rör integritetsfrågor kan du kontakta oss på mejl, vi återkopplar till dig snarast möjligt.

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB.
Info@kraftsam.se / 010-160 06 90 / Orgnr: 559064-9207
Kungsholms Strand 127, 112 54 Stockholm. / Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg.

Mejla oss

Cookie-policy

En cookie är en liten datafil som vi ber dig spara på din dator. Detta ger dig samtycke första gången du besöker vår webbplats. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker webbplatsen informeras om för vilka ändamålcookies används på webbplatsen.


Hur vi använder cookies

Vårt mål med att använda cookies på vår webbplats är att samla in analyserad data – så att vi kontinuerligt kan förbättra och förenkla ditt webbplatsbesök. Det finns olika typer av cookies.

Vi använder cookies främst i marknadsföringssyfte, men även för att aktivt kunna arbeta med förbättringar för funktionaliteten på vår webbplats. Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke till lagring av cookies – om du ångrar dig i framtiden. Hoppas att vi har svarat på dina frågetecken!